Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije

Letni načrt dela - teoretični del

Načrtovanje dela je osnovni pogoj za uspešno delo v vseh športih, kar velja tudi za odbojko. V letnem načrtu dela boste našli vse postopke načrtovanja, pojasnjene nekatere specifične odločitve, analizo dela in dve nekoliko različni tabeli načrtovanja v PDF obliki.

Zloži vse Razširi vse
03:31
Predstavitev
02:58
1. Pred začetkom načrtovanja
07:00
2. Načrtovanje
02:59
3. Pregled letnega načrta dela
12:14
4. Analiza dela