Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije

Telesna priprava

Trening telesne priprave, ki smo ga opravljali s spodaj navedenimi vrstami vadbe, smo izvajali v začetnem ali zaključnem delu treningov. Na razpolago smo imeli malo telovadnico, ki smo jo večkrat uporabljali v ta namen. Vadba telesne priprave je lahko vsebovala samostojno vadbo na določenem področju (npr. razvoj moči in stabilizacija trupa s švicarsko žogo) ali pa smo kombinirali vadbe med seboj (npr. vadba s kolebnico in vadba z elastičnimi trakovi).

Zloži vse Razširi vse
07:40
1. Razvoj moči in stabilizacija trupa s švicarsko žogo

V obdobju hitre rasti je nesorazmerje med mišičnim in kostnim sistemom zelo veliko, kar glede na veliko število skokov in hitrih gibanj v odbojki povečuje možnost poškodb. S to vadbo smo poskušali izboljšati vzdržljivostno moč aktivnega mišičevja rok, nog in trupa ter moč stabilizatorjev mišic ledvene hrbtenice in medenice. Veliko vaj sodi tudi na področje proprioceptivne vadbe, ki sem jo opisal pri »Vadbi na ravnotežnostnih blazinah«, le da je ta vadba v glavnem namenjena razvoju stabilizacije trupa in ramenskega obroča. Vadbo smo izvajali v začetnem ali zaključnem delu treninga.

06:10
2. Razvoj moči in stabilizacija trupa na tleh

Vadba ima enake značilnosti kot predhodno opisana vadba za »Razvoj moči in stabilizacijo trupa s švicarsko žogo«.

04:19
3. Vadba s kolebnico

Osnovni nameni vadbe s kolebnico so bili izboljšanje agilnosti in koordinacije gibanj ter timinga kot del koordinacijskega vidika. Vadbo s kolebnico smo uporabljali v ogrevalnem delu treninga, zato nam je koristila kot dobro sredstvo za pripravo mišic na zahteve odbojkarskega treninga.

09:07
4. Vadba gibljivosti

Prikazana vadba gibljivosti je le del vadbe, ki smo jo opravili na tem področju in je bila namenjena razvoju gibljivosti ter manj ogrevanju pred začetkom treninga ali tekme. Izboljšanju gibljivosti smo posvetili veliko časa zaradi zelo slabe gibljivosti igralcev v obdobju hitre rasti in posledično nevarnosti okvar mišično kostnega sistema. Prikazano vadbo gibljivosti smo izvajali v začetnem ali zaključnem delu treninga, poudarek pa je bil na izboljšanju gibljivosti spodnjih okončin in trupa.

05:48
5. Vadba z elastičnimi trakovi

Elastični trakovi nudijo enakomerno progresivno obremenitev, zato tudi najboljše simulirajo odpor v mišicah. Po barvah se ločijo glede na stopnjo razteznosti. V naši vadbi smo v začetku uporabljali rdeče in zelene trakove, kasneje pri nekaterih vadečih tudi modre. Vadbo z elastičnimi trakovi smo uporabljali predvsem za krepitev mišic ramenskega obroča, rok in hrbta. Vadba je bila namenjena tudi preventivi pred poškodbami ramenskega obroča in kot priprava na obremenitve ramenskega obroča na treningu z žogo. Pri večini vaj moramo paziti, da imamo stabiliziran trup (ravna hrbtenica, sproščena ramena). Vadeči izvaja vajo počasi, ritem izvedbe mora biti usklajen z ritmom dihanja (izdih med napenjanjem elastike, vdih med vračanjem v izhodiščni položaj). Prikazano vadbo smo največkrat izvajali v začetnem delu treninga.

10:07
6. Vadba s koordinacijsko lestvijo

Z vadbo na koordinacijski lestvi smo izboljševali koordinacijo dela nog in agilnost v vseh smereh gibanja. Delno smo s to vadbo razvijali tudi eksplozivno moč. Vadbo smo uporabljali v začetnem delu treninga, s čimer smo opravili aktivacijo mišičevja za hitre in eksplozivne gibe, ki jih zahteva odbojkarski trening.

14:02
7. Vadba na ravnotežnostnih blazinah

Vadba na ravnotežnostnih blazinah je sestavni del proprioceptivne vadbe. To je sposobnost ohranjanja ravnotežja telesa ali njegovih posameznih delov. Vadba poteka tako, da z nenehnim povzročanjem nestabilnosti pridobimo boljšo stabilnost. S to vadbo smo poskušali doseči večjo stabilnost sklepov, predvsem skočnega in kolenskega sklepa. Večja stabilnost obeh sklepov pa zmanjšuje možnost poškodb v odbojki. Delno lahko ta vadba izboljša tudi eksplozivno (hitro) moč. Pri tej vadbi je zelo pomembno, da postopno prehajamo od lažjih k težjim nalogam (nekatere vaje lahko izvajamo tudi miže). Vadbo smo izvajali v začetnem ali zaključnem delu treninga.