Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije

Aplikacija za vodenje treningov

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za mladince in mladinke

Prenesi PDF datoteko

v tekmovalni sezoni 2018/2019

1. člen

Organi tekmovanj (OT) vodijo tekmovanje na osnovi Pravilnika o tekmovanju OZS, Pravilnika o registracijah OZS, Disciplinskega pravilnika, Uradnih pravil odbojkarske igre (FIVB) in teh Pravil.

2. člen

Pravico nastopa imajo vsi igralci in igralke rojeni leta 2000 in mlajši, ki so pravilno registrirani pri OZS.

3. člen

Tekmovanje je organizirano s sistemom turnirjev v štirih oziroma petih stopnjah (predkrog, območno, četrtfinale, polfinale, finale). Vse tekme se igrajo na dva dobljena niza, razen finalne tekme finalnega turnirja, ki se igra na tri dobljene nize. Za ekipe, ki izpadejo in ki bodo to želele, se organizira tudi tekmovanje za mesta. Začetek tekmovanja je razviden iz koledarja tekmovanj. Sistem tekmovanja in razdelitev ekip določita Strokovni svet (SS) in Tekmovalno-registracijska komisija (TRK) glede na število prijavljenih ekip, če pa SS in TRK sistema tekmovanja in razdelitve ekip ne določita pravočasno, sistem tekmovanja in razdelitev ekip določi sekretar tekmovanj (ST). Tekme mladinskega prvenstva se lahko igrajo samo z barvnimi žogami MIKASA MVA 200 (modro rumena kombinacija barv). Dovoljene številke na dresih igralcev oziroma igralk v kategoriji mladincev so od 1 do 99. Na vseh nivojih razpiše tekmovanje Sekretar tekmovanj (ST), ki lahko odstopi organizacijo posameznim Območnim odbojkarskim zvezam, Enotam za šport, Športnim zvezam občin oziroma klubom.

4. člen

POLFINALE - FINALE

Tekme do polfinalnih turnirjev potekajo po regijah (vzhod in zahod). Na zahtevo kluba, ki z ekipo nastopa na polfinalnem ali finalnem turnirju mladincev ali mladink (praviloma ob nedeljah), se članske tekme ekip tega kluba prestavi na teden pred polfinalnim oziroma finalnem turnirju. Tekma pri članih mora biti odigrana najkasneje v petek. Na dveh polfinalnih turnirjih se v posamezno skupino uvrsti ekipe iz vseh 4 četrtfinalnih skupin (1.A, 2.B, 1.C, 2.D oziroma 2.A, 1.B, 2.C, 1.D). Sistem tekmovanja na polfinalnem turnirju je »mini« dvojna eliminacija. Tekmovanje mladincev oziroma mladink v finalu državnega prvenstva poteka v obliki dveh polfinalnih tekem (1A:2B, 1B:2A), tekme za 3. mesto in finalne tekme. 3. in 4. uvrščene ekipe polfinalnega turnirja se pomerijo na turnirju za 5. mesto, ki poteka v obliki dveh polfinalnih tekem (3A:4B, 3B:4A), tekme za 7. mesto in tekme za 5. mesto. ST ponudi izvedbo turnirja vsem sodelujočim ekipam in zaupa organizacijo turnirja najboljšemu ponudniku. V kolikor ST do predpisanega roka ne dobi ponudb za organizacijo turnirja, je dolžna turnir izpeljati tista ekipa, ki je bila v sezoni 2017/2018 najviše uvrščena v mladinski kategoriji. Vsi stroški organizacije turnirja se delijo na sodelujoče ekipe. Potni stroški in prehrana so v domeni sodelujočih ekip samih.

5. člen

Sodnike (1. in 2.) in zapisnikarje na tekme mladinskega prvenstva delegirajo Društva odbojkarskih sodnikov razen za finalni turnir, na katerega sodnike delegira Komisija za delegiranje pri ZOSS. Sodniki, ki ne bodo upoštevali Pravil tekmovanja in Kodeksa obnašanja, bodo kaznovani po Disciplinskem pravilniku ZOSS, ST pa bo izrekal tudi finančne kazni.

6. člen

Trenerji, ki vodijo mladinske ekipe, morajo na vseh stopnjah tekmovanja imeti trenerske izkaznice za tekočo tekmovalno sezono (z najmanj »C« trenersko licenco). Vse ekipe morajo imeti svojega vodjo. Tudi če ekipa nima trenerja, mora biti v dvorani nekdo, ki je vodja ekipe in se ga vpiše v obrazec 4 (2014). Ekipi, ki nima svojega vodje se ne dovoli nastopiti.

7. člen

Tekme mladinskega prvenstva se lahko igrajo samo v dvoranah, ki so registrirane za igranje tekem v članskih državnih ligah. Polfinalni turnirji se lahko odigrajo samo v dvorani, ki je registrirana najmanj za tekmovanje v 2. DOL, medtem ko se finalni turnir lahko odigra samo v dvorani, ki je registrirana za tekmovanje v 1. DOL. Mreža za mladinke je visoka 2,24 m, za mladince 2,43 m, mora biti temne barve in imeti anteni.

8. člen

Pol ure pred začetkom tekme mora biti dvorana pripravljena za igranje tekme. Gostitelj mora:

1. priskrbeti najmanj eno žogo za dva igralca gostujoče ekipe za ogrevanje, od tega najmanj 3 uradne žoge;

2. postaviti semafor in priskrbeti mednarodni odbojkarski zapisnik;

3. postaviti stol in mizo za zapisnikarja;

4. postaviti klopi za rezervne igralce;

5. postaviti dovolj visoko ravno podnožje za 1. sodnika;

6. po potrebi priskrbeti brisalce tal in pobiralce žog (v dvoranah nad 30 m dolžine);

7. pripraviti termometer in priročno lekarno;

8. izobesiti državno zastavo;

9. zagotoviti rediteljsko službo.

9. člen

Finančne kazni za dobljene kartone posameznikov ali ekip na tekmah mladinskega prvenstva so: rumen + rdeč karton ločeno (odstranitev ali diskvalifikacija) 60 EUR rumen + rdeč karton skupaj (izključitev) 40 EUR rdeč karton 25 EUR Kazen se zaračunava klubom. Kazni, ki jih izrekajo organi tekmovanj, so po izstavitvi računa pisarne OZS plačljive do roka navedenem na računu.

10. člen

Igralci in igralke morajo na tekmi nositi enotno opremo v skladu z Uradnimi pravili odbojkarske igre (FIVB).

11. člen

Nagrade v finalu državnega prvenstva za mladince in mladinke podeljuje OZS.

12. člen

Klub lahko vloži pritožbo na registracijo tekme ali nepravilnosti. Na prvi stopnji obravnava pritožbe ST. Pritožbena taksa znaša 60 EUR in jo je potrebno nakazati na TRR OZS (04302-0001152635).

13. člen

Na odločitev ST je v roku 72 urah po prejemu sklepa možna pritožba na TRK OZS ob vplačilu pritožbene takse v višini 125 EUR na TRR OZS (04302-0001152635). Odločitev TRK OZS je dokončna.

14. člen

TRK OZS si pridržuje pravico, da predlaga spremembe ali dopolnitve teh pravil, v kolikor je to potrebno. Sklep o spremembi potrdi Predsedstvo OZS.

15. člen

Ekipa, ki se neupravičeno ne udeleži mladinskega turnirja, bo kaznovana s kaznijo od 80 EUR do 400 EUR in bo izključena iz tekmovanja. Za ekipo, ki ne odigra vsaj območnega turnirja, se smatra, da ni nastopila v mladinski konkurenci.

16. člen

Zaradi pravočasnega zbiranja rezultatov, sestave lestvic in objave v medijih mora klub gostitelj – organizator turnirja najkasneje v 1 (eni) uri po končanem turnirju sporočiti na e-mail : rezultati{at}odbojka.si ali brane{at}odbojka.si. Ekipa (klub), ki ne bo upoštevala tega člena, bo kaznovana z denarno kaznijo 80 EUR.

17. člen

Ekipo ali posameznika, ki ne bo upošteval teh Pravil in drugih predpisov bomo ustrezno kaznovali. V sorazmerju s težo prekrška se izreče kazen v višini od 20 EUR do 1250 EUR, ST lahko izreče tudi druge ukrepe (opomini, prepovedi), lahko pa sproži tudi postopek pri Disciplinskem sodniku OZS.

18. člen

Pravila je sprejelo Predsedstvo OZS dne 05.08.2018 in začnejo veljati osmi dan po sprejemu.

Predsednik OZS:

Metod ROPRET l.r.