Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije

Tehnika, taktika in metodika učenja bloka

Gradivo prikazuje pravilno tehniko, osnove taktike in metodiko učenja bloka od začetnih korakov do izkušenih blokerjev. Video posnetki so razdeljeni v posamezne tematske sklope, ki so zaokrožene metodične celote. Prva dva sklopa sta posvečena prikazu pravilno izvedene osnovne tehnike postavitve bloka in gibanja do mesta blokiranja ter metodiki učenja na tej stopnji. Sledijo sklopi, ki prikazujejo utrjevanje in izpopolnjevanje tehnike in taktike blokiranja. Najprej je poudarek na individualnih znanjih blokerja (učenje pravilnega opazovanja nasprotnikovih akcij, samozaščita in prehodi blokerjev v obrambo ter protinapad). Z odgovornostjo pri postavitvah dvojnega in trojnega bloka, osnovnim usklajevanjem bloka in obrambe ter opredelitvah con pomoči pa zaključujemo tematiko. Demonstratorji so člani kadetske ekipe OK Fram, zato so na koncu posameznih vaj v zadnjem sklopu tudi predstavljene njihove uspešne akcije blokiranja v lanski tekmovalni sezoni.

Zloži vse Razširi vse
01:14
1. Uvodne in imitacijske vaje
16:07
2. Učenje različnih korakov in tehnike postavitve bloka v olajšanih okoliščinah
28:23
3. Utrjevanje tehnike in taktike blokiranja
12:58
4. Skupinsko usklajevanje blokerjev in osnovne povezave z obrambo