Pravno obvestilo

Splošni pogoji

1. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno stran siplayer.si ter si ogleda video vsebine, ki se predvajajo na tej spletni strani (v nadaljevanju: spletna stran) in s katerimi upravlja družba SiPlejer d.o.o., naslov Koropčeva ulica 15, 2313 Fram (v nadaljevanju: ponudnik). Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran, za vse sestavine spletne strani in za vse podstrani. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila. Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno stran in tudi za vse kasnejše obiske spletne strani. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev. Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.   

2. Dostopnost spletne strani

Spletna stran je praviloma dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik  si pridržuje pravico do krajših  ustavitev  v  dostopu  do  spletne strani  zaradi  tehničnih  razlogov vzdrževanja  in zamenjave opreme.  Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico  tudi  do  daljših  ustavitev  dostopa  do  spletne strani. Ponudnik  ne  jamči dostopnosti  do  spletne strani  ob  morebitnih  izpadih  v  omrežjih  ponudnikov  poti  ali  kakršnih  koli izpadih,  napakah,  drugih  tehničnih  motnjah  ali  prekinitvah  delovanja  tretjih  strank  (električno napajanje ...) ter višji sili.

3. Uporaba spletne strani

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom in splošnimi pogoji spletne strani. Pri tem se bo vzdržal vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi tem osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo. 

Če uporabnik spletno stran uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno onemogoči dostop do spletne strani, ob ponavljanju kršitev pa lahko ponudnik po lastni presoji trajno onemogoči dostop do spletne strani. 

4. Registrirani uporabniki

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da so nekateri deli spletne strani oziroma določene funkcionalnosti dostopni samo tistim uporabnikom, ki so na spletnem portalu opravili registracijo (v nadaljevanju: registrirani uporabnik).

Registriranemu uporabniku se na spletni strani dodeli uporabniški račun.

Registracija je prostovoljna, odločitev zanjo pa v celoti prepuščena uporabniku. Registrirani uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik njegove podatke, ki jih je posredoval ob registraciji, trajno in učinkovito izbriše. Z izbrisom uporabniku preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim. Uporabnik se lahko kadarkoli ponovno registrira.

Ponudnik lahko spremeni pogoje za dostop do spletnega portala ali za uporabo spletnega portala ali njegovega dela ali določene funkcionalnosti, o čemer bo opozoril oz. obvestil vnaprej.

Ponudnik lahko registriranemu uporabniku po e-pošti pošilja splošna obvestila, ki so vezana na uporabnikovo aktivnost na spletnem portalu ter na dodeljevanje, spreminjanje ali urejanje uporabniškega računa.

5. Varstvo osebnih podatkov in politika zasebnosti

Uporabnik se strinja, da ponudnik zbira in obdeluje podatke na njegovem uporabniškem računu. Uporabnik se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov uporabljal in obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Politiko zasebnosti. Varstvo osebnih podatkov je podrobno opredeljeno v Politiki zasebnosti.

6. Izključitev odgovornosti 

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletni strani, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletne strani in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletna stran ni bila dostopna ali ni delovala ali ni delovala pravilno.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletne strani utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletne strani.

Registrirani uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo na spletni strani (e-naslov, geslo). Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh izven spletne strani, ki so dostopne preko hiperpovezav na tem portalu. Vsaka povezava s spletno stranjo tretjih je na razpolago le zaradi preglednosti. Te spletne strani uporabljate na lastno odgovornost.

Poleg navedenega se uporabnik zaveda in izrecno sprejema, da:

- Spletne tehnologije  za prenos in dostop do vsebin niso 100  % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti;

- Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika;

- Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primeren računalnik;

- Uporabnik  za  uporabo  videovsebin  potrebuje  primerno  hitro  spletno  povezavo  v  internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps;

- Ponudnik  vsebin  ne more  zagotavljati  delovanja  storitev v  primeru  izpada  omrežja  pogodbenih partnerjev,  izpada  električne  energije  ali  drugih  tehničnih  motenj,  ki  bi  lahko  začasno  motile delovanje storitev.

7. Zaveze uporabnika

Uporabnik se zaveže, da:

- storitev ponudnika  ne  bo  izrabljal  v  komercialne,  nelegalne  ali  kakršne  koli  druge  namene,  kot  tiste,  ki  so določeni v teh pogojih;

- ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,

- ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,

- ne  bo  na  noben  način  kopiral,  shranjeval  ali  posredoval  celih  ali  delov  vsebine  spletne  strani;

- ne  bo  uporabljal  računalniških  kod,  škodljivih  programov  ali  česar  koli,  kar  bi  lahko  motilo, onesposobilo ali škodovalo  tej storitvi,  ponudniku  in  njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam;

- ne bo na spletno stran naložil nobene vsebine, katera krši pravice tretjih oseb, kot so pravice intelektualne lastnine itd;

- ne bo posegal, onesposobil ali kakorkoli drugače skušal poseči v orodja varovanja spletne strani;

- ne bo posojal, prodajal ali na kakršen koli drugačen način razmoževal vsebine, objavljene na spletni strani; 

- ne bo na elektronski naslov, naveden na spletni strani pošiljal neprimernih ponudb, oglasov ali nezaželjene pošte;

- uporabljal storitve spletne strani za kakršen koli nezakonit namen;

- ne bo zbiral ali skušal zbirati informacije o uporabnikih spletne strani in ne bo posredoval teh informacij tretjim osebam;

- namenoma posegal v delovanje servisa spletnega prenosa video vsebina na spletni strani;

8. Odgovornost uporabnika

Uporabnik je seznanjen, da lahko pomeni kršitev zavez iz 7. točke teh splošnih pogojev podlago za njegovo civilno ali kazensko odgovornost. 

9. Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem portalu, je ponudnik oz. oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Ponudnik se z objavo vsebin na spletni strani in z omogočanjem uporabe spletne strani ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem portalu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

Siplayer.si je registrirana znamka ponudnika in je varovana v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo. Ponudnik se z objavo te znamke na spletni strani in z omogočanjem uporabe spletne strani ne odpoveduje nobeni od pravic, ki izvirajo iz te znamke. Zloraba ponudnikove znamke lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

10. Politika o upravljanju s piškotki

Povzetek

Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je naročnik ali uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. S to politiko so uporabniki spletene strani obveščeni o temu, kateri piškotki se na spletni strani shranjujejo, podatke o upravljavcu in namenu obdelave podatkov. Pozivamo vas, da si politiko v celoti preberete, tako da boste razumeli kateri podatki, ki jih puščate na spletni strani se hranijo in kako so uporabljeni.

Uporabnik spletne strani daje svoje privoljenje, da podjetje uporabnik: 

- shranjuje piškotke, ki so pridobljeni v okviru spletne strani in kateri so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju, 

- podatke pridobljene v skladu s tem privoljenjem obdeluje zaradi namenov, ki so določeni v nadaljevanju.

Kaj so piškotki?

Piškotki so tekstovne datoteke, ki vsebujejo manjše količine informacij, ki jih spletnemu brskalniku pošlje spletno mesto. Te podatke pregledovalnik shrani na računalnik in jih pošlje nazaj spletnemu mestu vsakokrat ko spletno mesto obiščete.

Za kaj se piškotki uporabljajo?

Spletno mesto piškotke uporablja za identifikacijo obiskovalcev. Podatki, zbrani s pomočjo piškotkov, pomagajo razumeti obiskovalce spletnega mesta in njihovo krmiljenje po njem. Vsi podatki so anonimni, vendar pa sledijo določenim trendom, kot je tok klikov.

Katere vrste piškotkov uporabljamo?

Piškotke lahko razdelimo v eno od naslednjih kategorij: nujno potrebni piškotki, piškotki za izboljšanje uporabe, piškotki socialnih medijev.

Na spletni strani uporabljamo samo nujno potrebne piškotke, ki so nujni za delovanje spletne strani. Na spletni strani uporabniki ne zbiramo podatkov, ki bi jih uporabnik aktivno izpolnil oz. posredoval.

Piškotki za izboljšanje delovanja spletne strani so namenjeni beleženju zgodovine brskanja in uporabe spletne strani. Ta skupine piškotkov niso namenjena zbiranju osebnih podatkov o uporabnikih. Teh piškotkov ne uporabljamo.

Nekatere spletne strani vsebujejo orodja, ki so povezana s tretjimi socialnimi mediji kot so Facebook, Twitter, Google+. Ta orodja uporabljajo lastne piškotke. Teh piškotkov ne uporabljamo.

Kako dolgo se piškotki hranijo?

Čas hranjenja piškotkov je odvisna od tega ali gre za »sejne« piškotke ali »trajne« piškotke. »Sejni« piškotki ostanejo shranjeni do zaključka posamezne spletne seje. »Trajni« piškotki ostanejo shranjeni do njenega izteka oz. do takrat, ko pride do njihovega izbrisa.

Lastni piškotki in piškotki tretjih

Lastni piškotki so tiste vrste piškotki, ki pripadajo ponudniku in jih shranjujemo na lastni opremi. Piškotki tretjih so piškotki, ki jih tretji namestijo na vašem brskalniku prek spletne strani, ki je ne obvladuje ponudnik.

Kako upravljati s piškotki?

V zvezi z uporabo lastnih piškotkov lahko uporabljate spletni brskalnik na način, da omogočite, onemogočite ali brišete piškotke. Za uporabo navedenih funkcionalnosti sledite navodilom spletnega brskalnika, ki ga uporabljate. V primeru, da boste v brskalniku, ki ga uporabljate onemogočili piškotke spletna stran morda ne bo delovala pravilno.

11. Končne določbe

Ti splošni pogoji so na voljo na spletnem portalu na spletnem naslovu http://siplayer.si/sl/splosni-pogoji.

Navedeni splošni pogoji se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se uporabniku predlaga, da si jih prebere ob vsakem obisku spletne strani. Vsaka verzija splošnih pogojev je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo splošni pogoji, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila.

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru, Republika Slovenija.

Ti splošni pogoji veljajo od 25.9.2013 do preklica oz. objave novih splošnih pogojev.

 

Politika zasebnosti

1. Veljavnost in uporaba politike zasebnosti 

Ta Politika zasebnosti velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji spletne strani siplayer.si (v nadaljevanju: spletna stran) šteje za uporabnika, ter za celotno spletno stran, za vse njene sestavne dele in podstrani. 

Izrazi „uporabnik“, „registrirani uporabnik“, „spletna stran“ in „ponudnik“ imajo v tej politiki enak pomen kot v Splošnih pogojih spletne strani.

Ta Politika velja za uporabnika, ko prvič obišče spletni portal in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te Politike. 

Ta Politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani po spremembi te Politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami. 

2.  Izjava o varstvu osebnih podatkov

a) Upravljavec podatkov 

Upravljavec osebnih podatkov je družba SiPlejer d.o.o..

b) Kateri podatki o uporabnikih se zbirajo 

Ponudnik o uporabnikih zbira naslednje podatke: e-poštni naslov, geslo v kodirani obliki, ime, priimek, vzdevek, datum rojstva, spol, slovensko ali tuje državljanstvo, naslov, telefonska številka (stacionarna in mobilna) in številka faksa. 

Osebne podatke, ki so označeni kot neobvezni, lahko uporabnik posreduje, če to želi. Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posledic. 

Ponudnik obdeluje tudi IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletne strani. Ponudnik na spletni strani uporablja piškotke (cookies), po katerih razpoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov. 

c) Namen obdelave podatkov 

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

- omogočanje prijave na spletno stran in omogočanje dostopa do določenih delov spletne strani registriranim uporabnikom;

- vodenje evidence registriranih uporabnikov spletne strani; 

- statistične, marketinške in druge analize ter raziskave v zvezi z (registriranimi) uporabniki spletne strani; 

- obveščanje o novostih oz. ponudbah ponudnika; 

- občasno pošiljanje e-sporočil z vsebino, povezano s spletnim portalom in nagradnimi igrami, komercialne ali nekomercialne narave; 

- objava imena, priimka, kraja bivanja ter prikazne slike uporabnika s Facebook profila, če se registrira na spletni portal preko Facebook Connect, 

- zaščita IT opreme in preprečevanja zlorab. 

č) Posredovanje podatkov

Ponudnik zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen, če tako izrecno določajo veljavni predpisi. 

3. Varstvo podatkov in čas hrambe 

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur. l. RS št. 86/2004 s spremembami) in predpisi Evropskih skupnosti. 

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki mu jih je posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika in še eno leto po prenehanju tega statusa. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom. 

4. Pravice uporabnikov 

Uporabnik lahko kadarkoli spremeni ali dopolni svoje osebne podatke, kar stori tako, da izbere povezavo  http://siplayer.si/sl/politika-zasebnosti in po spremembi klikne na gumb Shrani. 

Uporabnik je ob vsaki spremembi podatkov dolžan le-te popraviti v svojem računu, dostopnem na spletni strani, tako da so podatki v vsakem trenutku točni in ažurni. 

Uporabnik lahko od ponudnika z zahtevo, ki jo pošlje na  [email protected], zahteva, da ponudnik dopolni ali popravi podatke, ki se nanašajo nanj in ki so nepopolni ali napačni, če gre za podatke, ki jih ni mogoče spremeniti na način iz 1. odstavka tega člena. Dokazno breme, da so podatki nepopolni ali napačni, je na uporabniku. Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na [email protected], zahteva, da mu ponudnik potrdi, ali zbira ali obdeluje podatke, ki se nanašajo na uporabnika, ter katere podatke zbira in obdeluje. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece. 

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na [email protected], zahteva, da mu ponudnik pošlje elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo na uporabnika. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece. Ponudnik ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne. 

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na [email protected], zahteva, da ponudnik trajno izbriše vse podatke, ki se nanašajo nanj. Ponudnik ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne. Uporabnik je seznanjen in soglaša, da mu z izbrisom vseh podatkov, ki se nanašajo nanj, skladno s Splošnimi pogoji spletne strani preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim.

Ponudnik bo uporabniku kadarkoli omogočil, da se na razumljiv in enostaven način odjavi od prejemanja e-sporočil. Uporabnik lahko to stori tudi z zahtevo, ki jo pošlje na [email protected]. Družba  SiPlejer d.o.o. se zavezuje, da bo v 15 dneh preprečila uporabo osebnih podatkov za zahtevan namen, ter da bo o tem v nadaljnjih 5 dneh z e-sporočilom obvestila uporabnika. 

5. Izključitev odgovornosti 

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri registraciji posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika. 

6. Končne določbe 

Neveljavnost katerekoli določbe te politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta Politika pa velja naprej brez te določbe. 

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v  Mariboru, Republika Slovenija. 

 

Velja od 25.9.2013